Top

Yurt Kuralları

YURT GENELİNDE UYULACAK KURALLAR VE ODALARIN KULLANIMI HAKKINDA TALİMATNAME

 1. Kişiler ile olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak, gürültü etmek, başkalarını rahatsız edecek şekilde ve yüksek tonda müzik dinlemek ve televizyon izlemek; aynı şekilde herhangi bir müzik aleti çalmak ve şarkı söylemek yasaktır.
 2. Yurt bölgesinde, bina ortak alanlarında ve oda içinde alkollü içecek içmek ve bulundurmak, yurda alkollü gelmek ve görevlileri bu şekilde meşgul etmek, koleksiyon vs. sebepli dolu veya boş şişe bulundurmak yasaktır. Ayrıca uyuşturucu, zevk verici madde kullanmak, taşımak, bulundurmak, satmak yasaktır. Bu fiiller işlendiği takdirde savunma alınmaksızın öğrencinin yurtla ilişiği kesilir ve ilgili mercilere durum bildirilir.
 3. Yurt kapalı alanlarında, bahçesinde ve yurt dış duvarından 5 metre uzaklığa kadar sigara içmek yasaktır. İçenler hakkında ilgili yasa doğrultusunda idari para cezası uygulanması sağlanır ve disiplin cezası uygulanır.
 4. Konaklayan oda ve ortak kullanım alanlarında genel ahlaka aykırı yayın, söylem, hareket ve icraatlarda bulunamaz. Yurt yönetiminin yazılı izni olmadan herhangi bir nedenle toplantı düzenlemek, gösteri yapmak, imza kampanyası yapmak, tahrik ve teşviklerde bulunmak; içeriği ne olursa olsun, afiş, resim, çıkarma, etiket vb. basılı görsel asmak ya da yapıştırmak; her türlü kumar olarak nitelendirilen oyunları oynamak yasaktır. Bu fiiller işlendiğinde ilgili yönetmelik gereğince disiplin kurulu kararı ile öğrencinin yurtla ilişiği kesilir.
 5. Öğrencilerin açıkta bıraktıkları eşyaların kaybolmasında veya zarar görmesinden yurt yönetimi sorumlu değildir. Oda anahtarları ve her öğrenciye kilit mekanizmalı dolap (kilitler öğrenci tarafından temin edilir) yurt idaresi tarafından temin edilmektedir. Öğrenciler odalarını ve dolaplarını kilitli tutmalıdır.
 6. Yurt kapısı ilan panosunda belirtilen saatlerde kapanıp açılır. Kapı kapandıktan sonra gelen öğrenciler yurda giremezler.
 7. Yurt oda ve ortak kullanım alanlarında kedi, köpek, kuş, hemstır, iguana vb. evcil hayvan beslenemez ve barındırılamaz.
 8. Odaların yurt personeli tarafından genel temizliği yapılır. Odalarda etrafa saçılmış çöp, kıyafet, kâğıt vb. maddeler varsa oda sakinleri bir kere uyarılır tekrarı durumunda temizlik esnasında çöp kabul edilir ve atılır.
 9. Odalarda ısıtıcı, soğutucu, ütü, elektrikli çay ve kahve makineleri vb. her türlü yüksek güvenlik riski oluşturan elektrikli ya da mekanik eşya kullanılamaz. Belirtilen eşyaların tespiti halinde yurt yönetimi sözleşme akdi gereğince eşyayı kontrol altına alır.
 10. Konaklayan, yurt yönetimi gerek gördüğü takdirde dolap ve çantasını açmak zorundadır. İzne çıkan öğrencilerin evci izin defterini doldurmaları, dolap ve eşyalarını yurt idaresinin denetimine açık bırakmaları gerekir.
 11. Odalara kesinlikle dışarıdan ziyaretçi kabul edilmez. Öğrencilerimizin yakınları lobide oturabilir. Katlara kayıtlı öğrenciler harici kim olursa olsun çıkmaları yasaktır.
 12. Öğrenciler kendilerine ait olmayan yataklarda yatamazlar. Başkasının dolap ve eşyasını kullanamazlar. Odalarda bulunan yatak, dolap, masa vb. demirbaş eşyaların yerini değiştirmek, kırmak, bozmak veya başka yer ve amaçlarda kullanmak yasaktır. Fiillerin işlenmesi durumunda uğranan zarar konaklayandan tahsil edilir.
 13. Ruhsatlı dahi olsa ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde veya öldürücü ya da yaralayıcı nitelikteki diğer tehlikeli silahlar yurtta bulundurulamaz ve kullanılamaz.
 14. Dolaplarda ve odalarda akan, kokan, bozulan, yiyecek maddesi bulundurmak yasaktır.
 15. Yurdun huzurunu ve düzenini bozacak hareketlerden titizlikle kaçınılır; görgü ve genel ahlak kurallarına uyulur; kıyafet ve hareketlere dikkat edilir; odalar ve ortak alanlar temiz ve düzenli tutulur. Tüm öğrenciler düzenli olarak banyo yapmak ve eşyalarını yıkamak zorundadır.
 16. Yurt penceresinden dışarıya kesinlikle hiçbir biçimde hiçbir şey atılamaz. Kurutma maksadıyla veya başka amaçla genel alanlarda ve pencere kenarlarında çamaşır bulundurulmamalıdır. Çamaşır kurutmak için öğrenciye alan tahsis edilmiştir.
 17. Öğrenciler yurt sözleşmesindeki ödeme planına uymak zorundadır.
 18. Bu talimatnamenin yeri sabittir, hiçbir suretle çıkarılamaz üzeri örtülemez yeri değiştirilemez.

Yurdumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmaktadır ve Milli Eğitim Bakanlığı tebliğlerine göre yönetilmektedir. Yurdumuzda uygulanmakta olan kurallar, giriş çıkış saatleri ve disiplin yönetmeliği, bu tebliğler esas alınarak hazırlanmıştır.

YURT ALTYAPISI KULLANILARAK İNTERNET ERİŞİMİ ŞARTNAMESİ:

 1. Yurdumuz 5651 sayılı yasanın gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli altyapıya sahiptir. İnternet olanakları hiçbir şekilde ticari, siyasi, genel ahlak kurallarına aykırı, reklam, duyuru, propaganda, pornografi, kumar oynamak ya da oynatmak amacıyla kullanılamaz.
 2. Kullanıcılara internet bağlantı hizmetinin verilmesini sağlayan donanımlara hiçbir şekilde müdahale edilemez ayarları değiştirilemez. Gerek görüldüğü takdirde ağ trafiği yurt idaresi tarafından izlenebilir. İnternetin amaç dışı kullanıldığı takdirde bilgisayar ağdan dışlanır.
 3. Kullanıcı ağ kaynağına ve servisine saldırı amaçlı (DOS saldırısı, Port/Network taraması, paket dinleme vb uygulamalar ile) zarar verecek girişimlerde bulunmamalıdır.
 4. Peer to peer dosya paylaşım programları, film, lisanssız yazılımlar, telif haklarını ihlal etmekle kalmayıp, yüksek bant genişliği tutarak ağ kullanımına kaynak bırakmamakta ve trafikte yavaşlamaya neden olmaktadır. Bu sebeple bu tür yazılımlar bulundurulması ve dağıtımı kesinlikle yasaktır.
 5. Yurt interneti kullanılarak çıkış yapılabilen protokoller; POP3(110)-POP3S(995), İMAP(143)-İMAPS(993), SUBMİSSİON(587), SMTP(465), HTTP(80)-HTTPS(443), FTP(21) protokolleridir. Açılması istenen portlar için yurt yönetimine başvurulur güvenlik değerlendirmesinden sonra portun açılıp açılmayacağına yurt yönetimi karar verir.
 6. Kullanıcılar ağa bağlantı yaptıkları cihazın her türlü güvenlik yazılımından güncellemelerden ve sistemlerinde oluşacak açıklardan yalnızca kendileri sorumludurlar. Gerekli tedbirleri almaları gerekir.
 7. İnternete bağlanacak tüm cihazların MAC adresleri fiziksel adres bilgisayar sahibi tarafından Yurt Yönetimine bildirilmelidir.

TİCARİ YAYINLARIN KULLANIMI:

 1. Yurt tarafından konaklayanın faydalanması için ticari yayınlar satın alınabilir. Bu yayınlar genel hizmetlere dâhil olmayıp yeterli sayıda dilekçe ile başvurularak ücreti mukabilinde talep edilmesi halinde yalnızca hizmeti veren tarafından satın alınır.
 2. Satın alınma halinde verilen hizmet ücretinin konaklayandan talebi ve ticari yayın sözleşmesini fesih hakkı hizmeti veren tarafından saklı tutulur.
 3. Ticari yayınların kullanımına yönelik durumlarda ilgili ticari yayının sözleşme hükümleri uygulanır.
 4. Yurt imkânlarının herhangi biri kullanılarak 5846 sayılı Fikri ve Sinai Haklar kanunu ilgili hükümleri gereğince yayınların ticari yayın sözleşmesi hükümlerine aykırı bir şekilde çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimi durumunda hizmeti verene karşı doğacak her türlü zararı hizmeti veren gayri kabulü rücu olarak konaklayandan tahsil eder.